سیستم های برق خورشیدی

سیستم های برق خورشیدی

EPAA یک دیدگاه
Admin

سیستم های برق خورشیدی به دو روش
متصل به شبکه ( On Grid ) و منفصل از شبکه ( Off Grid ) قابل طراحی هستند.

1.. سیستم متصل به شبکه: در این روش برق تولید شده بدون ذخیره سازی در باتری،
وارد شبکه برق شهری شده و بر اساس محاسبات کنتور مطابق قرارداد با شرکت توزیع؛
به فروش میرسد.

.

2.. سیستم منفصل از شبکه:
در این روش، برق تولید شده در باتری ذخیره و در همان محل بهنگام نیاز مصرف میشود.

1 دیدگاه

Jim K

دسامبر 14, 2021 در 7:32 ب.ظ

Please send me an English translation, thanks