خدمات شرکت

نیروگاه فتوولتائیک

تامین برق و روشنایی

محاسبه و طراحی

سیستم های خورشیدی

ممیزی انـرژی

سیستم های هوشمند

نیروگاه حرارتی

تامین آب گـرم

محصولات

آخرین مطالب

سیستم هوشمند موتورخانه

ارسال شده توسط admin

اصول کاری سـیسـتم کـنترل هوشمنـد ، انـدازه گـیری و تحلیل دمـا با سنـسورهـای نصـبی خارج از ساختمان و داخل موتورخانه میباشد.  در ایـن سامـانه دمای آب گـرم مصرفی در طـول شبـانه روز بصورت تـابعی از درجه حرارت محیـط خارج از ساختمان تنظیم میگردد.  کنترل دما به صورت لحظه ای، خودکار و هوشمند با تغییر دمای […]

نوامبر 21,2019یک دیدگاه

سیستم های برق خورشیدی

ارسال شده توسط admin

سیستم های برق خورشیدی به دو روشمتصل به شبکه ( On Grid ) و منفصل از شبکه ( Off Grid ) قابل طراحی هستند. 1.. سیستم متصل به شبکه: در این روش برق تولید شده بدون ذخیره سازی در باتری،وارد شبکه برق شهری شده و بر اساس محاسبات کنتور مطابق قرارداد با شرکت توزیع؛به فروش […]

نوامبر 18,2019یک دیدگاه

آبگرمکن خورشیدی

ارسال شده توسط admin

تولیـد آب گـرم مصـرفی مـنـازل مسکـونی و امـاکـن عمومی و کـارگـاهی بـخصـوص مکان هایی که بـا مشکل سوخت رسـانی روبـرو هستند ، از طـریـق جـذب انـرژی تـابـش خـورشـیـد متضمن کاهـش هزیـنه تـامیـن سوخـت و حـذف آلاینـده هـای زیـسـت محـیـطی است. هـزیـنه اجرای پــروژه هـای خورشـیـدی از محل صـرفه جـویـی هـای مـذکـور در مدت زمان 2 […]

اکتبر 24,2019یک دیدگاه