سیستم هوشمند موتورخانه

سیستم هوشمند موتورخانه

EPAA یک دیدگاه
Admin

اصول کاری سـیسـتم کـنترل هوشمنـد ، انـدازه گـیری و تحلیل دمـا با سنـسورهـای نصـبی خارج از ساختمان و داخل موتورخانه میباشد.  در ایـن سامـانه دمای آب گـرم مصرفی در طـول شبـانه روز بصورت تـابعی از درجه حرارت محیـط خارج از ساختمان تنظیم میگردد.  کنترل دما به صورت لحظه ای، خودکار و هوشمند با تغییر دمای خارجی ساختمان صورت گرفته و باعث صرفه جویی در مصرف انرژی میشود.

1 دیدگاه

مهتاب

فوریه 18, 2020 در 7:17 ب.ظ

ممنون